S

S

ALGUNS DELS NOSTRES PROJECTES

PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA

Manuel Gallego Jorreto


Som una Consultoria de Comunicació que pretén ajudar a persones i organitzacions a comprendre millor l'entorn que els envolta i afavorir amb això la relació i entesa amb els seus públics.

Entenem per públic tota persona o organització amb la qual estem vinculats o volem estar-ho en el futur. En comunicació agrupem als públics per expectatives o interessos comuns.

Volem ser una organització de referència en l'àmbit cultural i un punt de trobada de persones i organitzacions inquietes.

Creiem en un futur estimulant i desitjable i volem contribuir a la seva construcció afrontant els projectes de manera creativa i optimista: creant complicitats.

Ens agrada pensar que som solvents, eficients i compromesos... i que a més comuniquem oberta i honestament.