Consultoria

Plans Estratègics de Comunicació i Relacions Públiques

Anàlisi d'Intel·ligència

Planificació de Mitjans i Gabinet de Premsa

Organització i Producció d'Esdeveniments socials i culturals (congressos...)

Comunicació Corporativa i implementació d'estratègies per a xarxes socials

Auditories de comunicació i imatge, anàlisi de l'entorn i informes de tendències

Formació de portaveus i responsables de comunicació interns

Comissariat de projectes culturals

Representació d'artistes i arquitectes

Publicacions